Vandaag, 25 februari 2021, is er een plenaire vergading geweest over het Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie. Het is nu officieel allemaal goedgekeurd. De commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het nu gaan overnemen van de commissie van de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Hieronder kun je de mail lezen met hoe het verder gaat verlopen.

Klik op de afbeelding om de mail te vergroten.

Reactie commissie burgerinitatieven 25 02 2021