Hoe staat het ervoor?

Van velen krijg ik de vraag hoe het er nu voor staat met het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie.

De moties die zijn ingediend tijdens het debat op 30 september 2021 worden nu uitgevoerd. 

De motie van Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken over onderzoek naar aandoeningen die vooral bij vrouwen voorkomen inbedden in de onderzoeksagenda. Deze motie is afgerond, omdat er in 2016 al een kennisprogramma Gender en Gezondheid bij ZonMw is gestart. Dit programma was erop gericht de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.

De andere 5 moties lopen allemaal nog. Er wordt namelijk nu onderzoek gedaan door de gezondheidsraad, die in het najaar van 2023 een advies moet gaan uitbrengen aan de overheid. 

De adviesvragen die de gezondheidsraad moet beantwoorden zijn:

- De oorzaak van fibromyalgie en de criteria voor het stellen van een diagnose.
- De prevalentie en het verloop van deze aandoening.
- De mogelijkheden tot voorkomen en behandelen van deze aandoening.
- De invloed van de aandoening op de patiënt en op diens omgeving en maatschappelijke participatie.
- De organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten met de aandoening in Nederland.

Het is dus afwachten met welk advies de gezondheidsraad komt aan de overheid. En als het advies er is, dan is het afwachten wat de overheid met dit advies gaat doen.

We moeten dus nog even geduld hebben met z'n allen.

Samen staan we sterk.


Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen per mail schrijf je dan hier in.